Energiateollisuus

Voimalaitoksen höyryverkon toimivuuden takaavat korkealaatuiset venttiilit

Korkeassa paineessa ja lämpötilassa toimivat vain laadukkaimmat venttiilit

Raahen Voiman uuden voimalaitoksen höyryverkon toiminnassa venttiileillä on keskeinen rooli ja niiden laatuun haluttiinkin panostaa. Keskeisiä hankintakriteerejä olivat laatu ja luotettavuus sekä alhaiset huoltokustannukset. Myös kokonaistaloudellisuus ja ekologisuus otettiin hankinnassa huomioon.

”Hankimme Perstan kiilaluistiventtiilit Kontramilta uuden voimalaitoksemme rakentamisen yhteydessä. Nuo venttiilit ovat aivan prosessimme ytimessä, joten laatuvaatimuksemme olivat korkeat. Kilpailutimme eri toimittajat ja selkeä valintamme oli Kontram”, kertoo Raahen Voiman kunnossapitopäällikkö Matti Manninen.

Kilpailutimme eri toimittajat ja selkeä valintamme oli Kontram

kertoo Raahen Voiman kunnossapitopäällikkö Matti Manninen

Selkeä toimitusprosessi takaa onnistuneen käyttöönoton

Teollisuuden projektitoimitusten onnistumisen takana on aina hyvä yhteispeli valmistajan, toimittajan ja asiakkaan välillä. Kontramin selkeästi dokumentoitu asiakaslähtöinen toimitusprosessi antoi hyvät raamit venttiilitoimituksille ja koko hankkeen aikainen tiivis kommunikaatio eri osapuolten välillä takasi oikea-aikaiset toimenpiteet.

”Venttiilien toimitus ja käyttöönotto sujuivat poikkeuksellisen hyvin. Kontramin asiantuntijat pitivät koko ajan huolta toimituksen onnistumisesta ja aikatauluista sekä meidät tietoisina missä mennään. Logistiikka hoitui erinomaisesti eikä meidän tarvinnut huolehtia välivarastoinnista. He hoitivat jopa sen, että venttiilien hitsauspäät koneistettiin putkistourakoitsijan WPS:n mukaisiksi jo valmistajan päässä”, kertoo Raahen Voiman kunnossapitopäällikkö Matti Manninen.

Voimalaitoksen höyryverkon toimivuuden takaavat korkealaatuiset venttiilit

Voimalaitoksen höyryverkon kriittisiä laitteita ovat erilaiset venttiilit, joiden avulla höyryn painetta voidaan turvallisesti hallita. Laadukkaimmat venttiilit ovat taottuja ja kestävät korkeita lämpötiloja ja korkeaa painetta.

”Kun höyryverkko on paineisena koko ajan eikä vuosiseisokkeja ole, vaaditaan venttiilien kestävyydeltä ja luotettavuudelta todella paljon. Jos terästehtaan prosessi esimerkiksi venttiilivian takia keskeytyisi, taloudelliset seuraamukset olisivat mittavat”, kertoo Raahen Voiman kunnossapitopäällikkö Matti Manninen, ja jatkaa: ”Perstan kiilaluistiventtiilit ovat nyt jo vuosien käytön jälkeen osoittautuneet juuri niin luotettaviksi kuin odotimme. Laadukkaiden venttiilien elinkaari on 30–40 vuotta, joten voisi sanoa, että ne ovat nyt vasta sisään ajettu. Riippumatta mitä venttiilihankintoja jatkossa teemme, meidän listallamme ovat jatkossakin Kontram ja Persta”.

STAHL-ARMATUREN PERSTA GmbH on saksalainen voimalaitosventtiilien valmistaja, jonka valikoimista löydät kiilaluistiventtiilit, istukkaventtiilit ja takaiskuventtiilit kaikkiin paineluokkiin ja lähes kaikista materiaaleista valmistettuna. Nykyaikaisissa voimalaitossovelluksissa PERSTA on yksi markkinoiden johtavista venttiilivalmistajista.

RAAHEN VOIMA on SSAB:n ja EPV Energia Oy:n yhteisyritys. Se tuottaa noin puolet SSAB:n Raahen terästehtaan käyttämästä sähköstä. Sähkön tuotannossa laitos hyödyntää tehtaan omia prosessikaasuja. Kun Raahen Voima investoi uuteen voimalaitokseen v. 2014, sen höyryverkon laatuun haluttiin panostaa hankkimalla vain nykyaikaisimpia ja luotettavimpia laitteita.

Kysy lisätietoa asiantuntijoiltamme

Marco Meier

Tuotepäällikkö

Gefa, Saunders & Crane

050 352 6532

marco.meier@kontram.fi

Lue myös

Vastuullisuus ja ympäristöarvot ohjaavat investointia moderniin biotuote­tehtaaseen

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on tehnyt investointipäätöksen uuden biotuotetehtaan rakentamisesta Kemiin. Investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa ja se on Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi kotimaahan.

Lue lisää

Maailman johtava laser­teknologia­yhtiö panostaa parhaisiin mittalaitteisiin

Modulight nousi maailmanmaineeseen ainutlaatuisten laserlaitteidensa avulla. Menestyksen takana on huippuosaaminen ja sen perustana pitkäjänteinen tuotekehitys. Tuotteiden valmistus Suomessa takaa sen, että laadusta ja toimituksista pystytään pitämään kiinni.

Lue lisää

Suomen suurimman myllyn prosesseissa kosketukseton pinnanmittaus on välttämätöntä

Viljasiilojen täsmällinen pinnanmittaus on tärkeä osatekijä Fazer Myllyn koko tuotantoprosessin sujuvuuden kannalta. Viljasiilot asettavat pinnanmittaukselle erityisiä haasteita, koska viljan purku siiloon aiheuttaa erittäin voimakasta pölyämistä ja toisaalta, koska mitattava pinta on siiloissa epätasainen.

Lue lisää