Akku-, kaivos- ja terästeollisuus 

Akku-, kaivos- ja terästeollisuus

Akku- ja kaivosteollisuus on vahvasti kasvava ja toimiala. Sen kehitystä ajavat eteenpäin etenkin liikenteen ja työkoneiden sähköistyminen sekä uusiutuvan energian tuotanto, jonka syklisyys lisää tarvetta erilaisille energiavarastoille.

Suomi kuuluu niiden harvalukuisten maiden joukkoon, joista löytyy tiettyjä sähköajoneuvojen akkujen ja energiavarastojen tuotantoon tarvittavia mineraaleja. Meillä on myös vahvaa kaivosalan teknologiaosaamista, jota tarvitaan Euroopan pyrkiessä näillä tuotealueilla omavaraisuuteen.

Kontram vastaa kaivosalan kasvunäkymiin mittavalla ja laadukkaalla tuotevalikoimalla. Palvelemme toimittajana lisäksi terästeollisuutta sen suuntautuessa kohti hiilineutraalia tuotantoa. Merkittävää tulevaisuuden potentiaalia on nähtävissä myös kotimaisessa akkuteollisuudessa.

Akku- ja kaivosalan prosesseihin liittyy vesien ja kemikaalien käsittelyn lisäksi tuotannon kannalta erityisen vaativia sovelluksia ja osa-alueita. Niihin kuuluu esimerkiksi murskattua kiveä, happoa ja erilaisia nesteitä sisältävien lietteiden käsittely ja hallinta, johon meiltä löytyy etenkin venttiilipuolella pitkäikäisiä ja luotettavia ratkaisuja.

Luotettava laatu näkyy pitkinä kumppanuuksina

Tyypillisiä toimialan asiakkaitamme ovat loppukäyttäjät eli itse kaivokset ja niiden kunnossapito, jalostuspuolen toimijat, alan suunnittelutoimistot sekä laite- ja konevalmistajat.

Kaivostoiminnan tehokkuuden kannalta tärkeänä tavoitteena on voida ajaa tuotannon seisakkivälit alusta loppuun täysimääräisesti ilman suunnittelemattomia katkoja. Jos koneet ja laitteet ovat kestäviä ja toimivat luotettavasti, voidaan huoltoväliä venyttää ja saada tulokseksi parempaa tuottavuutta.

Kontramin toiminnassa avainasemassa ovat siten tuotteiden korkea laatu ja pitkäikäisyys sekä täsmälliset toimitukset. Tämä kokonaisluotettavuus on vahvuus, jonka avulla rakennamme ja ylläpidämme pitkiä asiakassuhteita.

Tarjontaamme kuuluvat mm.

  • Kaivosalan tarpeisiin soveltuvat venttiilit.
  • Prosessiautomaation puolella analysaattorit kaasuille ja nesteille.
  • Vedenhallinnan ratkaisut kaivos- ja rikastustoimintaan.
  • Pitkäkestoiset kenttälaitteet painelähettimistä pinnanmittauksiin.

Konsultointipalvelumme avulla sinäkin löydät kohteisiisi aina sopivimmat ja parhaiten toimintasi tuottavuutta edistävät ratkaisut.

Venttiilit


Olli-Pekka Haapalainen

Avainasiakaspäällikkö

Kaivokset

040 769 7426

olli-pekka.haapalainen@kontram.fi

Prosessiautomaatio


Miika Vesala

Myynti

Pohjois-Suomi

050 478 6638

miika.vesala@kontram.fi

Eeli Anundi

Liiketoimintajohtaja

050 573 0752

eeli.anundi@kontram.fi

Energian ja sähköisen liikkuvuuden ratkaisut


Petteri Haapamäki

Liiketoimintajohtaja

Tuotepäällikkö mittaus ja testaus

040 567 4940

petteri.haapamaki@kontram.fi

Tekninen palvelu


Kimmo Lindholm

Liiketoimintajohtaja

050 366 2661

kimmo.lindholm@kontram.fi

Akku-, kaivos- ja terästeollisuuden tuotteet

Sähkökomponentit

Tutustu tuotteisiin

Annostelujärjestelmät

Mittaus ja testaus

Tutustu tuotteisiin

Mekaaninen liike

Analysaattorit ja mittausjärjestelmät

Tutustu tuotteisiin

Kenttälaitteet

Tutustu tuotteisiin

Asiakastarina

Massiiviset tuotantoprosessit vaativat sähkön laadun mittaamiselta luotettavuutta

SSAB on maailman johtava yritys lisäarvoa tuottavissa erikoislujissa teräksissä ja sen Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa sijaitsevien tuotantolaitosten vuosittainen terästuotantokapasiteetti on noin 8,8 miljoonaa tonnia.