Metsäteollisuus

Metsäteollisuus

Metsäteollisuus on Suomen tärkeimpiä toimialoja, joka tuottaa kestäviä ja innovatiivisia tuotteita maailmanlaajuisesti. Suomalaiset metsäteollisuuden yritykset ovat merkittäviä globaaleja toimijoita sekä tuotanto-, että laitevalmistuspuolella.  

Metsäteollisuus voidaan jakaa kahteen pääalueeseen: kemiallinen ja mekaaninen metsäteollisuus. Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteita ovat mm. sellu, paperi ja kartonki. Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteisiin kuuluvat erilaiset sahatavarat ja puujalosteet. 

Metsäteollisuus on kokenut viime vuosina merkittäviä muutoksia ja investointeja uusiin, kestävämpiin teknologioihin. Alan toimijat ovat pyrkineet vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja lisäämään tuotteidensa kierrätettävyyttä. Lisäksi biopolttoaineiden ja biomateriaalien tuotanto on kasvanut, mikä tukee siirtymää kohti kestävämpää tulevaisuutta. 

Kontramilla pitkät perinteet suomalaisen metsäteollisuuden kumppanina

Kontram on toiminut suomalaisen metsäteollisuuden luotettavana kumppanina jo vuosikymmenten ajan. Olemme toimittaneet metsäteollisuuden yrityksille laadukkaita ja luotettavia tuotteita ja ratkaisuja, jotka auttavat heitä optimoimaan prosessejaan, parantamaan tuotantotehokkuuttaan ja vähentämään ympäristövaikutuksiaan. Kontramin laaja tuotevalikoima koostuu hyvin laajasti metsäteollisuuden ja erityisesti sellu- ja biotuotetehtaiden tarpeisiin soveltuvista tuotteista ja ratkaisuista.

Tarjontaamme kuuluvat mm. 

  • TRS-päästömittaukset ja kaasuanalysaattorit, jotka mittaavat ja valvovat prosessikaasujen koostumusta ja päästöjä 
  • Vesinäytekeskukset, jotka keräävät ja analysoivat vesinäytteitä eri prosessivaiheista 
  • Haastaviin olosuhteisiin soveltuvat venttiilit, kuten tulppaventtiilit, jotka säätelevät ja ohjaavat virtauksia ja paineita 
  • Kenttälaitteet pinnan, paineen ja virtauksen mittaamiseen, jotka antavat tarkkaa ja reaaliaikaista tietoa prosessien tilasta 
  • Etäratkaisut, jotka mahdollistavat etävalvonnan, -ohjauksen ja -huollon 

OverSight CEMS

Paperi ja selluteollisuudelle suunniteltu OverSightTM CEMS (OS-CEMS) edustaa uusinta teknologiaa yli 30 vuotisen päästömittausjärjestelmien kehityksen historiassa. Erikoisosaamisemme TRS-mittauksissa sekä kattavat huoltopalvelumme takaavat markkinoiden parhaan laitteiston ja palvelukokonaisuuden paperi- ja selluteollisuuden asiakkaillemme.

Venttiilit


Mikko Lamminen

Myynti

Länsi-Suomi

050 349 4994

mikko.lamminen@kontram.fi

Prosessiautomaatio


Eeli Anundi

Liiketoimintajohtaja

050 573 0752

eeli.anundi@kontram.fi

Energian ja sähköisen liikkuvuuden ratkaisut


Petteri Haapamäki

Liiketoimintajohtaja

Tuotepäällikkö mittaus ja testaus

040 567 4940

petteri.haapamaki@kontram.fi

Tekninen palvelu


Kimmo Lindholm

Liiketoimintajohtaja

050 366 2661

kimmo.lindholm@kontram.fi

Metsäteollisuuden tuotteet

Sähkökomponentit

Tutustu tuotteisiin

Annostelujärjestelmät

Tutustu tuotteisiin

Mittaus ja testaus

Tutustu tuotteisiin

Mekaaninen liike

Analysaattorit ja mittausjärjestelmät

Tutustu tuotteisiin

Kenttälaitteet

Tutustu tuotteisiin

Asiakastarina

Vastuullisuus ja ympäristöarvot ohjaavat investointia moderniin biotuotetehtaaseen

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on tehnyt investointipäätöksen uuden biotuotetehtaan rakentamisesta Kemiin. Investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa ja se on Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi kotimaahan.