Liikenteen sähköistyminen 

Liikenteen sähköistyminen

Liikenteen sähköistyminen on tärkeä askel kohti puhtaampaa, ympäristöystävällisempää ja kestävämpää liikkumista, joka edistää sekä ympäristön että ihmisten hyvinvointia. Sähköinen voimalinja yleistyy henkilöliikenteen lisäksi nopeasti myös raskaassa liikenteessä ja työkoneissa, joissa se tarjoaa energiatehokkaan, käyttökustannuksiltaan usein ylivoimaisen ja kestävän kehityksen mukaisen vaihtoehdon yrityksille.

Kontramin valikoimasta löydät laadukkaat mittalaitteet niin kaikkien sähköisellä voimalinjalla varustettujen koneiden tuotekehitykseen ja tuotannon testaukseen, kuin myös kestävät sähköiset ja sähkömekaaniset komponentit suurten tasavirtojen turvalliseen hallintaan sekä energiatehokkaisiin liikkeenhallinnan sovelluksiin.

Sähköisen voimalinjan ratkaisut

Akustoja hyödyntävät sähköiset voimalinjat edellyttävät laadukkaita sähkökomponentteja, kuten kontaktoreita, tasavirtojen turvalliseen hallintaan. Tuotevalikoimamme erityinen vahvuus ovat myös raskaisiin koneisiin ja suurille virroille soveltuvat kestävät komponenttiratkaisut. Kontaktoreiden ja kytkimien lisäksi esimerkkejä komponenttivalikoimastamme ovat kehittyneet vuotovirtamittarit ja liikkuvissa sähköisissä koneissa käytettävät virtasensorit, jotka voidaan räätälöidä yhteistyössä päämiehemme kanssa juuri omaa sovellustanne silmällä pitäen.

Sähköisen voimalinjan ja liikkuvien sähköisten koneiden tuotekehitys vaativat paljon mittalaitteiden tarkkuudelta ja monipuolisuudelta.  Päämiestemme valikoimasta löydät niin markkinoiden johtavat tehoanalysaattorit esimerkiksi sähköisten ja mekaanisten hyötysuhteiden ja latauskäyrien mittaamiseen kuin myös tarkat tasavirtalähteet ja -kuormat suurtenkin akkujen nopeaan lataamiseen ja purkamiseen.

Latausasemaratkaisut

Myös pikalatausasemissa tarvitaan tasavirtojen turvallista hallintaa ja samantyyppisiä komponenttiratkaisuja kuin sähköisissä ajoneuvoissa. Tuotekehityksen vaatimukset mittalaitteille ovat niin ikään monelta osin samankaltaisia ja esimerkiksi tehoanalysaattoreita käytetään vaihtovirta-tasavirta-muunnoksen hyötysuhteiden ja harmonisen kokonaissärön (THD) mittaamiseen.  

Latausasemien toiminnallisuuden ja sähköisen turvallisuuden testaaminen tuotannossa ja huoltojen yhteydessä onnistuvat päämiehemme ainutlaatuisella kokonaisratkaisulla ilman useita erillisiä mittalaitteita.

Latausasemakenttien huippukuormien tasaamiseen käytetään sähköisiä energiavarastoja. Ratkaisuistamme energiavarastosovelluksiin voit lukea lisää täältä (linkki sähköiset energiavarasto toimialaan).

Sähkömekaaniset liikkeenhallinnan ratkaisut

Sähköisen voimalinjan käyttöönotto avaa uusia mahdollisuuksia hydrauliikan korvaamiseen sähkömekaanisilla ratkaisuilla esimerkiksi työkoneissa. Meiltä löydät laadukkaat sähkösylinterit, tarkat planeettavaihteet ja ankariinkin olosuhteisiin soveltuvat enkooderit sähkömekaanisiin liikkeenhallinnan sovelluksiin.

Sähköinen voimalinja meriteollisuuden sovelluksissa

Hybridi- ja täyssähköinen voimalinja tekevät väistämättä tuloaan myös vesillä tapahtuvaan liikenteeseen. Akustoja hyödyntäviin ratkaisuihin liittyvät samat haasteet kuin maallekin sijoittuvissa sovelluksissa, mutta meriteollisuudessa ratkaisuille vaaditaan usein lisäksi myös omat erilliset hyväksyntänsä.  Tuotevalikoimamme kattaa myös meriteollisuuden hyväksynnöillä varustetut sähköiset komponentit kuten kontaktorit ja kytkimet.

Petteri Haapamäki

Liiketoimintajohtaja

Tuotepäällikkö mittaus ja testaus

040 567 4940

petteri.haapamaki@kontram.fi

Juho Pikkarainen

Tuotepäällikkö

Sähkökomponentit/Pohjois-Suomi

050 438 2050

juho.pikkarainen@kontram.fi

Anita Kaya

Myynti

Keski- ja Itä-Suomi

040 673 5303

anita.kaya@kontram.fi

Pekka Vihersalo

Myynti

Etelä-Suomi

050 594 5606

pekka.vihersalo@kontram.fi

Atte Martikainen

Tuotepäällikkö

Koneautomaatio

050 536 4229

atte.martikainen@kontram.fi

Seija Koivukoski-Helenius

Sisämyynti

Koneautomaatio

050 421 5667

seija.koivukoski-helenius@kontram.fi

Markus Järvinen

Sisämyynti

050 475 3715

markus.jarvinen@kontram.fi

Liikenteen sähköistymisen tuotteet

Sähkökomponentit

Tutustu tuotteisiin

Annostelujärjestelmät

Mittaus ja testaus

Tutustu tuotteisiin

Mekaaninen liike

Analysaattorit ja mittausjärjestelmät

Tutustu tuotteisiin

Kenttälaitteet

Tutustu tuotteisiin