Vety ja uusiutuvat energialähteet 

Vety ja uusiutuvat energialähteet

Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ja talouskasvun kestävyys edellyttävät, että energiajärjestelmässä lisätään huomattavasti uusiutuvien energialähteiden osuutta. EU:n tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä sekä päästöjen vähentäminen 55 %:lla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Uusiutuvista energiamuodoista esimerkiksi aurinko- ja tuulivoima ovat riippuvaisia sääolosuhteista. Siksi ne vaativat tuekseen järjestelmiä, joilla turvataan tuotantomuotojen vaihteluissa sähköverkon vakaus ja kohtuuhintaisen sähkön saanti. Kontram vastaa näihin haasteisiin muun muassa sähköisiin energiavarastoihin ja vetyyn liittyvillä ratkaisuilla.

Laaturatkaisuja uusiutuvan energian tuotantoon ja hallintaan

Kontramin valikoimasta löydät markkinoiden johtavat häiriötallentimet ja mittalaitteet, joita käytetään laajalti esimerkiksi Suomen tuulivoimapuistoissa. Häiriötallentimien ja mittalaitteiden avulla varmistetaan, että tuotannosta ei aiheudu liian suuria ongelmia kantaverkon suuntaan.

Uusiutuvien energialähteiden myötä tasavirtatekniikan rooli energiajärjestelmässä kasvaa. Tarjoamme niin suurten tasa- kuin vaihtovirtojenkin turvalliseen hallintaan laadukkaita sähköisiä komponentteja ja tasavirtalähteitä.

Sähkökomponenttien lisäksi valikoimamme kattaa myös uusiutuviin energialähteisiin liittyvät tuotekehityksen mittalaiteratkaisut, kuten tarkat tasavirtalähteet, aurinkosähkökenttien simulointiohjelmat ja tehoanalysaattorit.

Saat meiltä ratkaisuja myös sähköisten energiavarastojen toteutukseen, joilla tasataan kysynnän ja tarjonnan vaihteluja. Lue lisää sähköisten energiavarastojen ratkaisuista. (linkki sähköisten energiavarastojen toimialasivulle)

Tuotteita ja osaamista vihreän vedyn sovelluksiin

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu vihreä vety on tärkeä tekijä teollisuusprosessien fossiilipohjaisen vedyn korvaamisessa ja biopolttoaineiden valmistuksessa. EU tukee voimakkaasti kansallisia vetyinfrahankkeita, ja Suomessakin on tekeillä useita vedyn tuotantoon, varastointiin ja siirtoon liittyviä investointeja.

Vetyä voidaan varastoida kaasuna, nesteytettynä tai sidottuna esimerkiksi metaaniin tai ammoniakkiin. Pienimolekyylisen ja reaktioherkän vedyn käsittelyssä on kuitenkin ehdottoman tärkeää hallita kriittisiä lämpötiloja, paineita, tiiveyksiä sekä ATEX-luokituksia.

Tämä asettaa tiukat vaatimukset putkistosuunnittelulle sekä venttiilien laadulle, ominaisuuksille ja materiaaleille. Kontramin valikoimissa on useita luotettavia ja turvallisia sulku- ja säätöventtiilimalleja erilaisiin vetysovelluksiin.

Tarjoamme lisäksi vaativiinkin tarpeisiin sopivia prosessiautomaation pinta-, virtaus- ja painemittausten ratkaisuja sekä kaasuanalysaattoreita, joilla voidaan turvata prosessin laatua, tehokkuutta ja turvallisuutta myös räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Vihreän vedyn tuotannossa kriittisiin tekijöihin kuuluu myös veden puhtaus. Sen varmistamisessa apunasi on Kontramin vuosikymmenien kokemus korkeatasoisten vesikeskusten valmistuksesta.

Prosessiautomaatio


Eeli Anundi

Liiketoimintajohtaja

050 573 0752

eeli.anundi@kontram.fi

Energian ja sähköisen liikkuvuuden ratkaisut


Petteri Haapamäki

Liiketoimintajohtaja

Tuotepäällikkö mittaus ja testaus

040 567 4940

petteri.haapamaki@kontram.fi

Tekninen palvelu


Kimmo Lindholm

Liiketoimintajohtaja

050 366 2661

kimmo.lindholm@kontram.fi

Vety ja uusiutuvat energialähteet tuotteet

Sähkökomponentit

Tutustu tuotteisiin

Annostelujärjestelmät

Mittaus ja testaus

Tutustu tuotteisiin

Mekaaninen liike

Analysaattorit ja mittausjärjestelmät

Tutustu tuotteisiin

Kenttälaitteet

Tutustu tuotteisiin