OS-EdgeUnit-reuna­laskenta­yksiköt

OverSight-EdgeUnit

OverSight-EdgeUnit (OS-EdgeUnit) on valmis ratkaisu useisiin mittaus, valvonta ja ohjaus ratkaisuihin. Kahdessa eri kokoluokassa toteutettavat EdgeUnitit mahdollistavat niin pienien yksittäisten laitteiden valvonnat kuin laajempien mittausratkaisujen toteutukset.

Digitalisoi datan keruu ja laitteiston seuranta

Siellä missä PLC-ratkaisut eivät ole riittävän ketteriä tai suuret DCS-tason järjestelmät ovat ylimitoitettuja voi reunalaskenta teknologiana avata uusia ovia. Olemme rakentaneet jo kymmeniä reunalaskentaa hyödyntäviä ratkaisuja asiakkaillemme ja todenneet sen teknologiana mahdollistavan kokonaan uusia toteutusmalleja.

Digitalisoimalla mittaukset ja niiden seurannan laitteiden sisäinen diagnostiikka data on hyödynnettävissä tehokkaasti esimerkiksi ennustavan kunnonvalvonnan käyttöön. Tämä usein unohdettu data ei ole vain hetkellisen vikatilanteen tulkinnan tukena, vaan tarjoaa jatkuvaa näkyvyyttä laitteiston toimintaan.

Sisäisen diagnostiikan lisäksi reunalaskenta avaa mahdollisuuden reaaliaikaiseen pilvipalvelusta tapahtuvaan seurantaa sekä uusien datalähteiden kuten avoimien datarajapintojen hyödyntämiseen laitteiston mittauskokonaisuudessa. Voisimmeko saavuttaa jotain täysin uutta yhdistämällä esimerkiksi sään ja liikenteen datalähteitä analysaattoreiden mittaustuloksiin?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Henri Honkonen

Tuotekehitysjohtaja

050 345 7479

henri.honkonen@kontram.fi

Yksi ratkaisu – monta käyttömahdollisuutta

OS-EdgeUnit

OS-EdgeUnit on valmis ratkaisu useisiin mittaus-, valvonta- ja ohjausjärjestelmiin. Se sisältää kaiken tarvittavan laajojenkin kokonaisratkaisujen tarpeisiin. Mahdolliset hajautetut kohteet voidaan toteuttaa SatelliteUnit yksiköiden avulla, jotka toimivat datan keruun sekä ohjauksen välineinä OS-EdgeUnitin jatkeena.

OS-EdgeUnit Mini

OS-EdgeUnit Mini sisältää vain kaikista oleellisimmat komponentit Edge-analytiikkaa ja pilviyhteyksiä varten. PC ja näyttö ovat pienennät kuin perus Os-EdgeUnit:lla. Yksiköt voidaan toteuttaa myös ilman näyttöä. OS-EdgeUnit Minit on suunnattu ratkaisuihin, joissa ei ole tarvetta suurelle määrälle analogista I/O:ta, vaativalle laskennalle tai SatelliteUnit laajennusyksiköille.

SatelliteUnit

SatelliteUnit on hajautettuihin kohteisiin asennettava kommunikaatio ja I/O:moduuleja sisältävä yksikkö. Siinä ei ole laskentaa tai näyttöä vaan se toimii koostavana kokonaisuutena eri signaaleille, jotka voidaan toimittaa yhdellä kaapeloinnilla hallitsevalle OS-EdgeUnit:lle. Näin voidaan tehokkaasti vähentää kaapelointitarvetta hajautettujen kohteiden välillä. Yhteydet hajautettuihin kohteisiin voidaan toteuttaa esimerkiksi valokuituyhteyksin.

Tarpeiden mukainen räätälöinti

Vaikka eri EdgeUnit-ratkaisut ovat valmiiksi suunniteltuja kokonaisuuksia voidaan niitä hyödyntää useisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Ohjelmiston modulaarisuus ja laajamittainen konfiguroitavuus varmistavat sen, ettei tulevaisuuden muutostarpeet aiheuta ongelman laitteiston elinkaaren suhteen.

Mikäli suunnitelmissasi on ollut applikaatio, jossa datankeruu ja analysointi on oleellisessa roolissa, mutta valmista toteutusta tai lähtökohtaa ei ole löytynyt ota meihin rohkeasti yhteyttä. Uskomme voivamme auttaa useimmissa vastaantulevissa applikaatioissa.