Vastuullisuus

Vihreä välittäjä – jo vuodesta 1966

Emme ainoastaan huolehdi oman toimintamme kestävyydestä, vaan pyrimme myös kasvattamaan toimintamme yhteiskunnallista positiivista vaikutusta. Vastuullisuusnäkökulmat ovat keskeinen osa Kontramin strategiaa ja ohjaavat päivittäistä toimintaamme.

Vaikka suurin positiivinen ympäristövaikutuksemme syntyykin välillisesti tarjoamiemme energiatehokkaiden ja teknisesti edistyksellisten tuote- ja palveluratkaisujen kautta suurille teollisuusasiakkaillemme, tunnustamme myös oman toimintamme vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin.

Vastuullisuuden pääperiaatteemme:
ihmiset, ympäristö ja kannattava kasvu.

Yhteinen tavoitteemme on rakentaa kestävämpi tulevaisuus, ja Kontram on sitoutunut olemaan osa tätä muutosta. Sitoudumme aina noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia ympäristölakeja ja standardeja ja seuraamaan aktiivisesti niiden kehitystä. Olemme ylpeitä myös siitä, että noudatamme tiukasti omistajakonsernimme, Indutrade Ab:n, vastuullisuusohjeistuksia ja -sitoumuksia. Näin voimme taata, että toimintamme on yhtä vastuullista kuin ammattitaitomme on korkeatasoista.

Ihmiset, ympäristö ja kestävä kasvu ohjaavat toimintaamme

Arvomme ja sitoutumisemme vastuullisuuteen ohjaa toimintaamme kolmella keskeisellä osa-alueella.

Ihmiset

Välitämme turvallisuudesta ja kunnioitamme kaikkia yritykseemme liittyviä ihmisiä. Pitkän aikavälin menestyksemme perustuu liiketoiminnan harjoittamiseen oikeudenmukaisella ja eettisellä tavalla. Tämä on kuvattu Indutrade-konsernin eettisessä ohjeistuksessa, jota noudatamme kaikissa tilanteissa.

Ympäristö

Tiedämme, että planeettamme terveys on yhteinen vastuu. Siksi panostamme ympäristöystävällisiin käytäntöihin ja kestäviin ratkaisuihin. Pyrimme vähentämään hiilijalanjälkeämme, kierrättämään ja säästämään luonnonvaroja. Olemme sitoutuneet käyttämään uusiutuvaa energiaa ja kehittämään ympäristömyönteisiä tuotteita ja palveluita.

Kestävä kasvu

Uskomme, että vastuullinen toiminta ja kannattavuus kulkevat käsi kädessä.
Tavoitteenamme on kasvaa liiketoiminnassamme kestävällä tavalla, tuottaen arvoa sidosryhmillemme ja yhteiskunnalle kokonaisuutena. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tehokkuuttamme ja innovoimaan uusia ratkaisuja, jotka edistävät kestävää kasvua.

Indutrade-yritysten hyvä maine perustuu rehellisyyteen ja hyvään liiketoimintakäytäntöön. Pyrimme ylläpitämään läpinäkyvää liiketoimintaympäristöä ja korkeaa liiketoiminnan etiikkaa omien ja Indutrade-konsernin eettisten ohjeiden mukaisesti.