OS-Level-pinnan­mittaus­palvelut

OverSight-Level-pinnan­mittaus­palvelut

OverSight-Level On Kontram Oy:n kehittämä, digitaalinen ohjelmistopalvelu, joka on suunniteltu teollisuuden pinnanmittaustarpeisiin. Palvelumme tarjoaa kokonaisvaltaisen näkyvyyden yksittäisistä pinnanmittauksista aina mittauspistemäärältään merkittäviin kohteisiin, mukaan lukien haastavat ja hajautuneet pinnanmittauskohteet.

Palvelun langaton käyttöönotto on nopeaa ja kustannustehokasta. Käyttöönoton helppous ja vaivattomuus takaa yhteensopivuuden myös tulevaisuuden tarpeisiisi. Haluamme taata palvelullamme toiminnoillesi toimintavarmuutta sekä jatkuvuutta ja sen vuoksi hyödynnämme toteutuksessamme modernia ja korkealaatuista teknologiaa, jolle on tukea useiksi vuosiksi eteenpäin. Vakioidussa kokonaisuudessa pinnanmittauslaitteiston ylläpito ja kunnonvalvonta helpottuvat. Resursseja vapautuu sellaisiin tehtäviin, joita ei ole mahdollista automatisoida.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Eeli Anundi

Liiketoimintajohtaja

050 573 0752

eeli.anundi@kontram.fi

Henri Honkonen

Tuotekehitysjohtaja

050 345 7479

henri.honkonen@kontram.fi

Automatisoitu pinnanmittaus tuo monia etuja käyttäjälle

Automatisoitu prosessi parantaa laatua jäljitettävyydellään ja vakioidut ja optimoidut toimintatavat lisäävät kustannustehokkuutta ja vastuullisuutta. Hukan hallinta lisää kilpailukykyäsi sekä tuo arvoa asiakkaillesi ja muille sidosryhmille.  Modernin OverSight-Levelin avulla voit jatkossa keskittyä tehokkaammin ydintoimintaasi.

Palvelun etuja

  • Reaaliaikaisen seuranta ja ennustettavuus
  • Parempi toimitusvarmuus
  • Kustannustehokkuus
  • Optimoidut kiertonopeudet
  • Resurssitehokkuus ja hukan minimointi
  • Automaattiset ilmoitukset
  • Jäljitettävä, vakioitu ja tasalaatuinen prosessi
  • Ympäristövastuullisuus, hiilineutraalius
  • Mahdollistaa keskittymisen ydintoimintaan

Toteutus

OverSight Level-toteutuksessa käytämme erittäin korkealaatuisia, langattomia ja helppoasenteisia VEGAPULS -mikroaaltotutkia yhdessä koko Suomen kattavan energiatehokkaan ja toimintavarman Digitan LoRaWan-verkkon kanssa. Tutkat mittaavat säiliöiden pintaa ja LoRaWan-verkko lähettää mittausdatan ja laitteiden kuntodatan suoraan digitaaliseen palveluun, josta käyttäjä näkee tiedot analysoituna. Mittaustaajuutta voidaan säätää asiakkaan tarpeen mukaiseksi.

OverSight-​Level -​palvelun käyttöönotto ja ylläpito on helppoa

Palvelun langaton käyttöönotto on nopeaa ja kustannustehokasta. Käyttöönoton helppous ja vaivattomuus tuo skaalautuvuutta myös tulevaisuuden tarpeisiin. Haluamme lisätä palvelullamme virheetöntä toimintavarmuutta ja sen vuoksi hyödynnämme toteutuksessamme modernia ja korkealaatuista teknologiaa.  Korkealaatuisessa, vakioidussa ja älykkäässä kokonaisuudessa pinnanmittauslaitteiston ylläpito ja kunnonvalvonta helpottuvat. Resursseja vapautuu sellaisiin tehtäviin, joita ei ole mahdollista automatisoida.

Katso video palvelun 4-vaiheisesta käyttöönotosta