OS-Energy-Energian­mittaus­palvelut

OverSight-​Energy-energian­mittaus­palvelu

OverSight-Energy on Kontram Oy:n kehittämä SaaS-ohjelmistopalvelu, joka on suunniteltu vaativiin energiaseurantatarpeisiin. Palvelumme tarjoaa tarkkaa tietoa ja analytiikkaa energiankäytöstä ja sen avulla voidaan kehittää toimintaa vähähiilisemmäksi ja energiatehokkaaksi. Sen avulla voidaan seurata energiankulutusta myös alakeskustasolla, tällöin kulutuksen ja kustannusten kohdistuminen tuotannontekijöittäin ja tuotteittain on tarkkaa ja luotettavaa.

Automatisoitu ohjelmistopalvelu tuo monia etuja käyttäjälle

Tarkkojen ja reaaliaikaisten kulutus- ja kustannustietojen avulla saadaan varmuutta ja kilpailukykyä hinnoitteluun sekä voidaan kehittää prosessien energiatehokkuutta luotettavaan ja objektiiviseen tietoon perustuen. Investointipäätökset helpottuvat, kun investointilaskelmat tarkentuvat oikeilla mittaustuloksilla. OverSight Energy-ohjelmistopalvelun avulla voidaan toimia resurssitehokkaasti, kehittää toimintoja ja hallita riskejä.

Palvelun etuja

 • Toiminnan kehittäminen hiilineutraalimmaksi luotettavien mittaustulosten perusteella
 • Oikeiden investointipäätöksien tekeminen
 • Kilpailukyvyn lisäys
 • Varmat laskukaavat ja tarkat analyysit tiedolla johtamisen ja päätöksenteon tueksi
 • Energiankulutuksen seuranta haluamalla frekvenssillä (s, min, h)
 • Tuotantokatkoksiin johtavien vikojen havaitseminen ennakoivasti
 • Reaaliaikainen raja-arvojen valvonta ja poikkeamien havaitseminen
 • Verkon häiriö- ja kulutustietotojen seuranta, jolloin päästään käsiksi myös laitteiden kuntotietoihin, esimerkiksi virrankulutuksen muutoksien kautta.
 • Kaapelivikojen havaitseminen ennen vahingon syntymistä
 • Henkilöstön ajan säästäminen, kun mittareidenlukemat kerätään ja analysoidaan digitaalisest
 • Yhdistää sähkön hintatietiedot ja tuotannon laitteiden käyntitiedot
 • Energian kulutustietojen integrointi eri järjestelmiin

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Jussi Räsänen

Myynti

Mittaus ja testaus

050 462 2645

jussi.rasanen@kontram.fi

Henri Honkonen

Tuotekehitysjohtaja

050 345 7479

henri.honkonen@kontram.fi

Palvelun toteutus

OverSight Energyn toteutuksessa käytämme erittäin korkealaatuisia energiamittareita, tehokasta teollisuus tietokonetta ja reaaliaikaista reunalaskentaa sekä OverSight Energy -SaaS-ohjelmistoa. Teollisuus PC kerää, prosessoi ja analysoi datan energiamittareista sekä lähettää aineiston OverSight Energy -SaaS-palveluun. Tiedot ja analyysit ovat käyttäjien hyödynnettävinä reaaliaikaisesti.

Käyttöönotto ja ylläpito

Palvelun käyttöönotto on nopeaa ja kustannustehokasta. Käyttöönoton helppous ja vaivattomuus tuo skaalautuvuutta myös tulevaisuuden tarpeisiin. Haluamme lisätä palvelullamme virheetöntä toimintavarmuutta ja sen vuoksi hyödynnämme toteutuksessamme modernia ja korkealaatuista teknologiaa. Vakioidussa ja älykkäässä kokonaisuudessa asennetun laitteiston ylläpito ja kunnonvalvonta helpottuvat. Resursseja vapautuu sellaisiin tehtäviin, joita ei ole mahdollista automatisoida.