Ympäristö

Ympäristöjärjestelmämme on ISO 14001 sertifioitu

ISO 14001 -sertifikaatin avulla seuraamme asettamiamme ympäristötavoitteita ja ylläpidämme ympäristöjärjestelmämme jatkuvaa parantamista. Sitoudumme aina noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia ympäristölakeja ja standardeja ja seuraamaan aktiivisesti niiden kehitystä.

Pyrimme osaltamme valinnoillamme ja toiminnallamme pienentämään aiheuttamiamme päästöjä. Otamme ympäristönäkökulman huomioon niin hankinnoissa, yhteistyökumppanien valinnoissa kuin investointipäätöksissäkin. Raportoimme tuottajavastuun, ympäristölainsäädännön ja standardien mukaisesti viranomaisille toiminnastamme.

Hiilijalanjälkemme on määritetty vuodesta 2019 lähtien 

Vuodesta 2022 lähtien olemme sitoutuneet Indutrade-emoyhtiömme kautta Science Based Targets -aloitteeseen. Tavoitteenamme on vähentää päästöjämme lyhyellä aikavälillä 20 % vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2020 tasoon. Edelleen pyrimme saavuttamaan hiilineutraaliuden Scope 1 ja 2 päästöjen osalta vuoteen 2030 mennessä.

Hiilijalanjäljen laskentaperusta

Hiilijalanjälkemme laskeminen perustuu GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard -standardiin, joka on maailmanlaajuisesti hyväksytty standardi kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseen yrityksille ja organisaatioille.

Vähennämme hiilijalanjälkeämme

  • Ostamamme sähköenergia on tuotettu uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen
  • Pyrimme suosimaan vähäpäästöisiä matkustustapoja
  • Suosimme etätapaamisia
  • Työsuhdeautoinamme käytämme sähkö- tai hybridiautoja
  • Ostamamme sähköenergia on tuotettu uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen
  • Toimitamme teollisuuden asiakkaillemme ekologisempia ja taloudellisempia laitteita ja ratkaisuja, joiden avulla voidaan kehittää liiketoimintaa kestävämmäksi.

Päästölaskennan kattavuus

Päästölaskentaamme kattaa suorat päästömme (Scope 1) ja epäsuorat päästöt (Scope 2). Suorat päästöt (Scope 1) aiheutuvat Kontramin ajoneuvojen polttoaineen kulutuksesta. Epäsuorat päästöt (Scope 2) liittyvät sähkön ja kaukolämmön hankintaan. Epäsuorat päästöt (Scope 3) sisältävät päästölähteet, joista on saatavilla luotettavia tietoja, kuten Kontram Oy:n maahantuomien ja myymien tuotteiden kuljetukset ja jakelu, mukaan lukien polttoaineiden elinkaaren aikaiset päästöt, henkilökunnan liikematkustaminen sekä oman toiminnan seurauksena syntyvät jätteet. Vuodesta 2022 alkaen laskentaan on sisällytetty myös arvio Kontram Oy:n maahantuomien ja myymien tuotteiden valmistuksesta aiheutuneista päästöistä, jotka olemme tunnistaneet merkittäväksi päästölähteeksi.

Kuinka pyrimme vähentämään hiilijalanjälkeä

Vuodesta 2021 lähtien kaikki ostamamme sähköenergia on tuotettu uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen. Pyrimme myös suosimaan vähäpäästöisiä matkustustapoja ja etätapaamisia. Työsuhdeautoissamme olemme siirtyneet joko täyssähköisiin tai ladattaviin hybrideihin, ja tämä tulee vaikuttamaan hiilijalanjälkeemme positiivisesti sitä mukaa, kun sopimukset uusiutuvat.

Merkittävin vaikutuksemme yhteiskunnan kokonaispäästöjen pienentämiseen saavutetaan välillisesti toimittamalla teollisuuden asiakkaillemme ekologisempia ja taloudellisempia laitteita ja ratkaisuja, joiden avulla he voivat edelleen kehittää omaa liiketoimintaansa kestävämmäksi. Tällä tavoin osallistumme aktiivisesti yhteiseen tavoitteeseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää kestävää kehitystä.

Vastaanotamme asiakkailtamme käytöstä poistuneet sähkö- ja elektroniikkalaitteet (SER)

Kontram Oy vastaanottaa tuottajavastuun mukaisesti käytöstä poistuneet sähkö- ja elektroniikkalaitteet. Asiakkaamme voivat palauttaa kierrätettävät ja romutettavat laitteet Kontram Oy:n keskusvarastolle osoitteeseen Tuupakantie 32a, 01740 Vantaa. Sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotto on asiakkaillemme ilmaista ja Kontram Oy huolehtii niiden asianmukaisesta käsittelystä. Laitteet ohjataan valtuutetulle jälkikäsittelijälle. Kontram Oy raportoi ohjeistuksen mukaisesti kaikki kierrätettävät ja romutettavat laitteet viranomaisille säännöllisesti

Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä ja romutuksesta on saatavilla Kontram Oy:n henkilökunnalta.