Kontram OverSight™

Kontram OverSight™-digitaalinen Edge-IIoT-alusta

Kontram OverSight™ on Kontram Oy:n kehittämä digitaalinen Edge-IIoT-alusta mittaus-, ohjaus- ja seurantajärjestelmille. Reunalaskentateknologian avulla järjestelmämme hyödyntävät laitteistojesi datan kokonaisvaltaisesti, mikä aiemmin ei ole ollut mahdollista. Kontram OverSight™ tarjoaa ratkaisun niin mittaus- tai ohjaustarpeisiin kuin itse laitteiston kunnon ja toiminnan valvonnalle.

Reunalaskenta-alustamme modulaarisuus ja laitteistoriippumattomuus luo uudenlaisen pohjan rakentaa arvoa tuottavia ratkaisuja myös tiedolla johtamisen osa-alueella. Yhdistettynä 24/7 yhteydellä varustettuihin digitaalisiin palveluihin ja asiantuntijoidemme osaamiseen varmistut siitä, ettei laitteistosi aiheuta ennakoimattomia käyttökatkoja ja voit rauhassa keskittyä itselle tärkeisiin ja oleellisiin tehtäviin.

Digitaalisuus avaa uusia mahdollisuuksia

Alati muuttuvassa maailmassa digitaalisten palvelujen hyödyntämisestä on tullut entistä tärkeämpää riskienhallinnassa ja työn sujuvuuden varmistamisessa. Lisättynä uuteen muuttuneeseen teknologiaan ja asiantuntijoiden niukkuuteen tarpeet älykkäille   ratkaisuille teollisuudessa ovat olemassa. Älykkäät ja digitaaliset palvelut lisäävät organisaation omaa laitekohtaista tietoa ja osaamista.  Osaaminen ei henkilöidy, kun kaikki laitekohtaiset tiedot ovat järjestelmästä haettavissa.

Hyödyntämällä laitteiden jo nyt tarjoaman kattavan datan, esimerkiksi omasta kunnostaan, voimme tarjota kestäviä ja helposti ylläpidettäviä laitteistoja. Kunnossapidon apuna on Kontramin asiantuntijat ja digitaalisten palveluiden myötä yhteistyömme on avointa ja läpinäkyvää.  Paremmalla näkyvyydellä laitteistojen tilaan voidaan optimoida niiden huoltoja sekä varaosien saatavuutta ilman tarvetta suuriin varmuusvarastoihin.

Digitaaliset ratkaisut ja uudet innovaatiot rakentavat pohjan kestävälle kehitykselle

Pitkä kokemuksemme teollisuuden mittauksista ja niiden ylläpidosta on ollut pohjana digitaalisten palvelujen rakentamisessa OverSight™ alustalle. Tämän osaamisen olemme yhdistäneet Microsoftin Azure pilvipalvelujen ja etenkin Azure IoT Edge alustan päälle.

Yhdistämällä meidän tietotaitomme käyttökohteista Microsoftin osaamiseen tietojärjestelmien kehittämisestä voimme tuottaa asiakkaille aidosti tietoturvallisia ja korkeatasoisia palveluja. Toimittamamme ratkaisut ovat valmiita End-to-End-kokonaisuuksia, joissa asiakkaan omien resurssien tarve ja osaaminen palvelujen käyttöönotossa on minimoitu.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Henri Honkonen

Tuotekehitysjohtaja

050 345 7479

henri.honkonen@kontram.fi

Tietoturva mukana alusta asti

Tietoturvasta on tullut entistä tärkeämpi kuin erilaisia laitteistoja on alettu kytkeä Internettiin. Kaikkia laitteita ei tähän ole edes suunniteltu, vaikka ne teknisesti voivatkin näin toimia. Tästä syystä olemme pitäneet tietoturvan mukava alusta suunnitteluvaiheesta asti ja huolehtineet siitä esimerkiksi ulkopuolisen toimijan suorittamalla tarkastuksella kuin teknisten ratkaisujen tietoturvallisella rakentamisella. Otamme huomioon asiakkaidemme verkon erilaiset toteutukset ja pystymme sovittamaan järjestelmien yhteydet asiakkaan vaatimuksiin. Tarjoamme yhteysvaihtoehtoina niin olemassa olevaan verkkoon integroituja ratkaisuja kuin itsenäisiä yhteyksiä

Palvelumme

Tarjoamme ratkaisuille pääsääntöisesti kolme eri palvelutasoa.
Nämä ovat yleissisältöineen:

BASE

Pilvipalvelu yhdistettynä laitteistoihin sekä datan keruu ja analysointityökalut. Tällä tasolla asiakas voi hyödyntää OverSight™ palvelujen työkaluja ja näkymiä itsenäisesti ja tarpeen mukaan pyytää apua asiantuntijoiltamme.

PREMIUM

Lisättynä BASE tason palveluun rakennamme asiakkaalle huoltopalvelupaketin sisältäen esim. kulutusosat ja vuosihuollot. Lisäksi asiantuntijamme monitoroivat laitteiston toimintaa ja tarvittaessa on yhteydessä asiakkaaseen havainnoista ja toimenpidesuosituksista.

TOTAL

Kokonaispalvelu, jossa palvelun kustannukseen sisältyy PREMIUM tason lisäksi itse laitteiston kustannukset. Näin ollen alkuinvestointia laitteistoon ei tarvita, maksat laitteistosta ja sen ylläpidosta toteuman mukaan. Taseesi ei rasitu ja voit vähentää myös laitekulut kokonaisuudessaan tuloverotuksessasi.

Kontram OverSight™ ratkaisut

Alta löydät linkit tällä hetkellä saatavilla oleviin ratkaisuihin.
Kysy myös asiakaskohtaisista räätälöidyistä palvelukokonaisuuksista.

OS-SWAS

Kattilavesikemian-
valvontajärjestelmä