Ihmiset

Kunnioitamme kaikkia yritykseemme liittyviä ihmisiä

Välitämme turvallisuudesta ja kunnioitamme kaikkia yritykseemme liittyviä ihmisiä. Pitkän aikavälin menestyksemme perustuu liiketoiminnan harjoittamiseen oikeudenmukaisella ja eettisellä tavalla. Tämä on kuvattu Indutrade-konsernin eettisessä ohjeistuksessa, jota noudatamme kaikissa tilanteissa.

Indutrade-yritysten hyvä maine perustuu rehellisyyteen ja hyvään liiketoimintakäytäntöön. Pyrimme ylläpitämään läpinäkyvää liiketoimintaympäristöä ja korkeaa liiketoiminnan etiikkaa omien ja Indutrade-konsernin eettisten ohjeiden mukaisesti.

Henkilöstö

Kontramin tavoitteena on panostaa vahvasti henkilöstön hyvinvointiin ja kehittymismahdollisuuksiin, sillä uskomme henkilöstön olevan keskeisin tekijä yrityksemme menestykselle. Keskitymme liiketoimintamme pitkäjänteiseen kasvuun vahvistamalla johtamista ja osaamista. Pyrkimyksemme on rakentaa osallistavia ja tuottavia tiimejä, joissa jokainen jäsen on avainasemassa yhteisen menestyksen saavuttamisessa.

Haluamme olla enemmän kuin työpaikka – haluamme olla yhteisö, jossa ihmiset haluavat pysyä ja minne he haluavat tulla. Pyrimme luomaan inspiroivan, kannustavan ja turvallisen työilmapiirin, joka tukee jokaisen työntekijämme kasvua ja menestystä. Seuraamme jatkuvasti työympäristömme kehittymistä ja henkilöstön tyytyväisyyttä.

YK Global Compact

Olemme sitoutuneet omistajakonsernimme (Indutrade) kautta YK:n Global Compact -ohjelmaan. Indutrade on allekirjoittanut Global Compact -sopimuksen 28.3.2019 ja raportoi YK:lle sopimuksen noudattamisesta vuosittain. Kontramin vastuullisuusnäkökulmat on sisällytetty strategiaamme ja pidämme huolen niiden jalkautumisesta päivittäiseen operatiiviseen toimintaamme asiakkaidemme parissa.

Uskomme vakaasti, että liiketoiminnan vastuullisuuden lisääminen on avain kestävään kasvuun, kehittymiseen ja kannattavuuteen – nyt ja tulevaisuudessa. 

Tutustu Indutraden vastuullisuusraporttiin tästä.
Lue lisää YK:n vastuullisuusperiaatteista täältä.

Whistleblowing – ilmoituskanava eettisille rikkeille

Mikäli tahdot ilmoittaa havaitsemistasi väärinkäytöksistä, jotka rikkovat nykyistä lainsäädäntöä, etiikkaa, moraalia tai Indutraden politiikkaa, voit ilmoittaa havaintosi konsernin whistleblowing-ilmoitusjärjestelmässä, josta ilmoitukset ohjataan konsernin whistleblowing-komitealle. Asiakkaiden ja työntekijöiden rooliksi jää ilmoittaa havaitsemansa vakavat väärinkäyttöepäilyt, jotka olisi estettävä tai korjattava. Et tarvitse todisteita epäilyistäsi, mutta kaikki viestit on toimitettava rehellisyyteen nojaten.

Raportit tehdään osoitteessa:
https://report.whistleb.com/en/indutrade

Indutrade on hankkinut palvelun ulkoiselta palveluntarjoajalta, joka on erillinen organisaatiomme IT-ympäristöstä. WhistleB varmistaa raportoijan anonymiteetin – se ei seuraa IP-osoitteita tai muita tietoja, joiden avulla viestin lähettäneen henkilön tunnistaminen olisi mahdollista. Viestit ovat salattuja, ja niitä voivat purkaa vain nimetyt henkilöt. WhistleB ei voi purkaa ja lukea viestejä. 

Yhteiskuntavastuu

Tunnemme vastuumme ympäröivää maailmaa kohtaan, ja siksi tuemme aktiivisesti hyväntekeväisyysjärjestöjä, kuten Hope ja Pieni kulkija. Näiden järjestöjen kautta osallistumme yhteiseen ponnistukseen luodaksemme parempaa huomista niille, jotka tarvitsevat tukea ja apua.

Lahjoitamme jokaisesta asiakastyytyväisyyskyselyymme saamasta vastauksesta 5 € kotimaisen Hope – Yhdessä ja Yhteisesti ry:n tärkeän toiminnan tukemiseen. Kohdistamme myös vuotuisten joululahjoituksen yhteiskunnallisesti tärkeiden toimijoiden tukemiseen.