Voimalaitokset

Voimalaitokset

Voimalaitokset ja paikallinen energiantuotanto ovat kriittisen tärkeitä koko yhteiskunnan huoltovarmuudelle ja hyvinvoinnille. Erityisvaatimuksia toimialalle tuovat muuttuvan maailmantilanteen erilaiset haasteet sekä vaiheittainen siirtyminen fossiilisista energialähteistä uusiutuviin ja kestävämpiin vaihtoehtoihin.

Kontram tarjoaa päämiestensä laatutuotteita sekä perinteiseen että vihreän siirtymän mukaiseen energiantuotantoon, joka merkitsee voimalaitoksille haasteiden lisäksi uusia mahdollisuuksia. Energiantuotannon päästörajoitusten tiukentuessa toimittamillamme mittausratkaisuilla seurataan muun muassa uusien ympäristövaatimusten ja päästörajoitusten täyttymistä.

Asiakkaitamme toimialalla ovat etenkin kunnalliset ja teollisuuteen liittyvät energiantuotantolaitokset

Palvelemme useita asiakkaita jatkuvilla projektityyppisillä toimituksilla. Lisäksi autamme asiakkaita löytämään erityistarpeisiinsa parhaat täsmäratkaisut pienemmissä prosessiparannuksissa sekä vastaamme täsmällisesti tarpeiden mukaan erilaisiin varaosatarpeisiin.

Tarjontaamme kuuluvat mm.

  • Mittalaitteet,  jotka mittaavat ja valvovat prosessien tärkeitä parametreja, kuten lämpötilaa, painetta, virtausta ja kosteutta.
  • Analysaattorit kaasu- ja nesteanalyyseihin, jotka analysoivat prosessikaasujen ja -nesteiden koostumusta ja päästöjä.
  • Venttiilit, jotka säätelevät ja ohjaavat prosessivirtauksia ja -paineita
  • Kenttälaitteet
  • Vedenpuhdistuksen ratkaisut kriittisen höyry-vesikierron mittauksiin ja analyyseihin,  jotka varmistavat höyry-vesikierron laadun ja turvallisuuden.
  • Etäratkaisut, jotka mahdollistavat etävalvonnan, -ohjauksen ja -huollon

Valmiudet elinkaaren kattavaan yhteistyöhön

Voimalaitosten energiantuotannossa keskeisiä ominaisuuksia ja tavoitteita ovat mittalaitteiden ja venttiilien luotettavuus, pitkäikäisyys ja tarkkuus. Kontramin erityisvahvuutena on laaja ja laadukas tuotevalikoima, josta autamme asiakasta löytämään jokaiseen käyttökohteeseen parhaat ratkaisut.

Olemme valmiit tekemään myös omaa rakennus- ja kokoonpanotyötä, jossa kokoamme päämiestemme tuotteista erilaisia yksilöllisiä kokonaisuuksia asiakkaiden erityistarpeisiin.

Monipuolinen tuotevalikoima ja yksilöllinen palvelu toimivat perustana pitkäjänteiselle, koko elinkaaren kattavalle asiakasyhteistyölle. Pitkäaikaisimmat asiakkuutemme ovat jatkuneet yli 30 vuotta.

Kontram OverSightTM 

Kontram OverSightTM on kehittämämme valmistajariippumaton digitaalinen alusta etenkin prosessiautomaation eri sovellusten automaattiseen valvontaan. Voimalaitosalalla valvontakohteita ovat tyypillisesti erilaiset kunnonvalvontaan ja monitorointiin liittyvät ratkaisut sekä päästömittaukset, vesikeskukset ja analysaattorit.

Prosessiautomaatio


Pauli Janatuinen

Avainasiakaspäällikkö

Voimalaitokset

050 594 4746

pauli.janatuinen@kontram.fi

Eeli Anundi

Liiketoimintajohtaja

050 573 0752

eeli.anundi@kontram.fi

Energian ja sähköisen liikkuvuuden ratkaisut


Petteri Haapamäki

Liiketoimintajohtaja

Tuotepäällikkö mittaus ja testaus

040 567 4940

petteri.haapamaki@kontram.fi

Tekninen palvelu


Kimmo Lindholm

Liiketoimintajohtaja

050 366 2661

kimmo.lindholm@kontram.fi

Voimalaitoksien tuotteet

Tutustu voimalaitostuotteidemme tarjontaan tuoteryhmittäin.

Sähkökomponentit

Tutustu tuotteisiin

Annostelujärjestelmät

Mittaus ja testaus

Tutustu tuotteisiin

Mekaaninen liike

Analysaattorit ja mittausjärjestelmät

Tutustu tuotteisiin

Kenttälaitteet

Tutustu tuotteisiin

Asiakastarina

Voimalaitoksen höyryverkon toimivuuden takaavat korkealaatuiset venttiilit

Raahen Voiman uuden voimalaitoksen höyryverkon toiminnassa venttiileillä on keskeinen rooli ja niiden laatuun haluttiinkin panostaa. Keskeisiä hankintakriteerejä olivat laatu ja luotettavuus sekä alhaiset huoltokustannukset.