Metsäteollisuus

Vastuullisuus ja ympäristöarvot ohjaavat investointia moderniin biotuote­tehtaaseen

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on tehnyt investointipäätöksen uuden biotuotetehtaan rakentamisesta Kemiin. Investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa ja se on Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi kotimaahan. Modernin biotuotetehtaan ympäristövaikutukset minimoidaan ja jo investointivaiheessa päätettiin panostaa ensiluokkaisiin päästömittausjärjestelmiin. Nämä järjestelmät Kemin uudelle tehtaalle toimittaa Kontram Oy.

Biotuote­tehdas­konsepti mahdollistaa tiukempien päästörajojen alittamisen

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren tapa uudistaa tehtaitaan perustuu yhtiön ainutlaatuiseen biotuotetehdaskonseptiin, jonka ytimenä on puuraaka-aineen ja tuotannon sivuvirtojen resurssiviisas hyödyntäminen. Konseptissa uusiutuva puuraakaaine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti erilaisina biotuotteina, joilla voidaan korvata fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita. Kemin nykyiseen sellutehtaaseen verrattuna selvästi kasvavasta tuotannosta huolimatta uusi biotuotetehdas alittaa Kemin nykyisen tehtaan voimassa olevan ympäristöluvan päästörajat.

Vastuullisuus­näkökulmat jalkautuvat jokapäiväisessä tavassa toimia

Teollisuuden päästömittauksilla selvitetään prosessien savukaasujen sisältämät epäpuhtaudet ja niiden pitoisuudet. Päästöjen tarkkailusta määrätään ympäristönsuojelulain mukaisessa ympäristöluvassa. Sen yleisperiaatteisiin kuuluvat määräykset teollisuuden päästöjen jatkuvatoimisesta tai määräajoin suoritettavasta mittaamisesta. Päästömittausanalysaattorit ovat osa jatkuvatoimisia päästömittausjärjestelmiä (CEMS), joilla mitataan ja valvotaan teollisten prosessien päästöjä voimassa olevan ympäristölainsäädännön mukaisesti.

”Kilpailutimme eri päästömittausjärjestelmien toimittajat hankintastrategiamme mukaisesti. Valintamme kohdistui Kontramin järjestelmiin sekä teknisistä että taloudellisista syistä. Tunnemme Kontramin hyvin ja tiedämme, että heidän järjestelmiinsä voi luottaa. Lisäksi he pystyvät tarjoamaan valtakunnallisen huoltoverkoston ja kaiken tarvitsemamme palvelun ja tuen”, kertoo Johansson. Kontramin päästömittausjärjestelmät mittaavat päästöjä myös Metsä Groupin Joutsenon, Rauman ja Äänekosken tehtailla.

Mittaustulosten luotettavuus on Kontram SmartCEMS päästönmittausjärjestelmän ehdoton hyöty.

toteaa biotuotetehdasprojektin johtaja
Jari-Pekka Johansson Metsä Groupilta.

Älykkäämpi päästö­mittaus­järjestelmä tuottaa luotettavampaa tietoa

Vallankumouksellista Kontramin päästömittausjärjestelmissä on niiden analysaattoreihin ja näytteenkäsittelyn diagnostiikkaan liittyvä reaaliaikainen seuranta. Nykyisiin järjestelmiimme integroitu Kontram OverSightTM IIoT-alusta mahdollistaa päästömittausjärjestelmän kerryttämän datan tuomisen modernien ja nykyaikaisten analytiikkatyökalujen käytettäväksi. Tämä on merkittävä askel päästömittausten ylläpitoa sekä mittausdatan käytettävyyttä ajatellen ja mahdollistaa kustannussäästöjä esimerkiksi kunnossapitotyön ennakoitavuuden ja laitteiston etähallinnan kautta.

”Mittaustulosten luotettavuus on Kontram Smart-CEMS-päästömittausjärjestelmän ehdoton hyöty. Laitteiden itsediagnostiikka helpottaa meidän omaa työtämme ja vaikka olemme itse kouluttautuneet järjestelmän käyttöön niin aina välillä tulee tarve ottaa yhteyttä Kontramin asiantuntijoihin. Heidän monipuolinen asiantuntemuksensa, joustava tapa toimia sekä valtakunnallisesti kattava huoltoverkosto ovat juuri sitä, mitä kumppanilta tarvitsemme”, summaa biotuotetehdasprojektin johtaja Johansson.

Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas on valmistuessaan pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos. Kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 1,6 miljardia euroa. Ympäristö-, energia ja materiaalitehokas tehdas toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehdas tulee työllistämään koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500 henkilöä.

Lue myös

Maailman johtava laser­teknologia­yhtiö panostaa parhaisiin mittalaitteisiin

Modulight nousi maailmanmaineeseen ainutlaatuisten laserlaitteidensa avulla. Menestyksen takana on huippuosaaminen ja sen perustana pitkäjänteinen tuotekehitys. Tuotteiden valmistus Suomessa takaa sen, että laadusta ja toimituksista pystytään pitämään kiinni.

Lue lisää

Suomen suurimman myllyn prosesseissa kosketukseton pinnanmittaus on välttämätöntä

Viljasiilojen täsmällinen pinnanmittaus on tärkeä osatekijä Fazer Myllyn koko tuotantoprosessin sujuvuuden kannalta. Viljasiilot asettavat pinnanmittaukselle erityisiä haasteita, koska viljan purku siiloon aiheuttaa erittäin voimakasta pölyämistä ja toisaalta, koska mitattava pinta on siiloissa epätasainen.

Lue lisää

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas luottaa Kontramin virtausmittareihin

Metsä Groupin biotuotetehdas oli valmistuessaan Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, 1,2 miljardia euroa. Modernilla tehtaalla sähköautomaatiolaitteilta vaadittaan erityistä sopivuutta tehtaan uudenlaisiin tarpeisiin.

Lue lisää