Metsäteollisuus

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas luottaa Kontramin virtausmittareihin

Metsä Groupin Äänekosken uutta tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se valmistaa sellun lisäksi paljon muita erilaisia biotuotteita, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeen, eikä käytä fossiilisia polttoaineita. Puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti. Metsä Groupin biotuotetehdas on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, 1,2 miljardia euroa.

Kun modernia tehdasta lähdettiin suunnittelemaan, niin sähköautomaatiolaitteiden toimittajilta ja heidän tuotteiltaan vaadittiin erityistä sopivuutta tehtaan uudenlaisiin tarpeisiin.

Käyttövarmuus ja tuotantotehokkuus vaatii kokonaisuuksien hallintaa

Tuotantotehokkuuden ja erinomaisen käyttövarmuuden kannalta on oleellista, että tehtaan kunkin prosessin osalta löydetään eri laitetoimituksiin kumppani, joka pystyy tarjoamaan kattavan kokonaisuuden. Myös virtausmittauslaitteiden osalta Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre halusi löytää yhden toimittajan, jolta voisi saada kaikki tarvittavat mittauslaitteet, niiden varaosat sekä tarvittavan huollon ja tuen. Kokonaisuuden oli oltava todistetusti toimiva ja helppo ottaa käyttöön.

Valitsimme Kontramin, koska heillä oli esittää hyviä referenssejä toimivista kokonaisuuksista. Paneutuminen juuri meidän tarpeisiin ja haasteisiin, vahva osaaminen, erinomaiset tuotteet ja sovellusosaaminen vakuuttivat,

sanoo Metsä Fibren sähköistyksen ja automaation linjaprojektipäällikkö Jouko Kotilainen.

Modernia tehdasta pyörittää modernit laitteet

Tehtaan tärkeänä kilpailuetutekijänä laadukkaiden lopputuotteiden lisäksi on aina ympäristö-, materiaali- ja energiatehokkuus. Metsä Groupin uuden sukupolven biotuotetehtaalla selluntuotannon sivuvirroista syntyy useita erilaisia biotuotteita ja jalosteita. Tehdas tuottaa vuosittain sähköä 2,4-kertaisesti omaan kulutukseensa nähden. Monipuolisen tuotannon takia sen eri osaprosessien laitevaatimukset korostuvat.

Kontram toimitti biotuotetehtaalle suuren määrän erilaisia virtausmittauslaitteita, mm. magneettisia virtausmittareita, Coriolis-mittareita, Vortex-mittareita, termisiä massavirtausmittareita, mittalaippoja ja ventureita.

Konkreettiset hyödyt näkyvät käytännön operoinnissa

Kontramin virtausmittauslaitteiden toimitus, asennus ja käyttöönotto sujuivat suunnitelmien mukaisesti. Toimitusten aikana Kontram tarjosi lähialueelta varastotilan, josta laitteet oli helppo toimittaa tarvittavaan aikaan. Vaikka käyttöönotto tapahtui pitkälti Metsä Fibren omien asentajien toimesta, Kontramin asiantuntijat olivat koko ajan käytettävissä. Biotuotetehdas käynnistettiin suunnitellusti 15.8.2017. Vaikka virtausmittauslaitteiden kokonaishyöty realisoituu vasta pidemmän ajan kuluessa, on alku ollut lupaava.

”Kontramin toimittamat laitteet ja järjestelmät ovat toimineet pääosin luotettavasti, yksittäisiä laitevikoja on toki sattunut tehtaan käynnistymisen jälkeen. Yokogawa virtausmittareiden lisäksi tehtaalla on käytössä mm. savukaasujen päästömittausjärjestelmät, mekaanisia virtausmittareita ja pinnanmittaustutkia. Asiakaspalvelu ja huolto toimivat, Kontramilaiset saa aina kiinni kun on tarve”, sanoo biotuotetehtaan instrumentoinnin projekti-insinööri Timo Neuvonen Caverionilta.

Kontramin asiantuntijoiden kanssa yhteistyö sujuu hyvin. Kontramilaiset ovat erittäin palvelualttiita ja heillä on hyvät verkostot laitevalmistajiin. Kun tulevaisuudessa tarvitsemme virtausmittausasiantuntemusta tehtaillamme, on Kontram meille varteen otettava toimittaja,

sanoo Metsä Fibren Jouko Kotilainen.

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Lue myös

Vastuullisuus ja ympäristöarvot ohjaavat investointia moderniin biotuote­tehtaaseen

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on tehnyt investointipäätöksen uuden biotuotetehtaan rakentamisesta Kemiin. Investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa ja se on Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi kotimaahan.

Lue lisää

Maailman johtava laser­teknologia­yhtiö panostaa parhaisiin mittalaitteisiin

Modulight nousi maailmanmaineeseen ainutlaatuisten laserlaitteidensa avulla. Menestyksen takana on huippuosaaminen ja sen perustana pitkäjänteinen tuotekehitys. Tuotteiden valmistus Suomessa takaa sen, että laadusta ja toimituksista pystytään pitämään kiinni.

Lue lisää

Suomen suurimman myllyn prosesseissa kosketukseton pinnanmittaus on välttämätöntä

Viljasiilojen täsmällinen pinnanmittaus on tärkeä osatekijä Fazer Myllyn koko tuotantoprosessin sujuvuuden kannalta. Viljasiilot asettavat pinnanmittaukselle erityisiä haasteita, koska viljan purku siiloon aiheuttaa erittäin voimakasta pölyämistä ja toisaalta, koska mitattava pinta on siiloissa epätasainen.

Lue lisää