Muu teollisuus

Maailman johtava laser­teknologia­yhtiö panostaa parhaisiin mittalaitteisiin

Kilpailuedun luominen kansainvälisillä markkinoilla vaatii tuotekehitykseltä paljon

Modulight on noussut maailmanmaineeseen ainutlaatuisten laserlaitteidensa avulla. Menestyksen takana on huippuosaaminen ja sen perustana pitkäjänteinen tuotekehitys. Tuotteiden oma valmistus Suomessa on taannut sen, että laadusta ja toimituksista pystytään pitämään kiinni.

”Kun valmistamme lasertuotteet itse, pystymme paremmin takaamaan niiden toimitukset. Toisaalta se vaatii, että tuotekehityksessä, suunnittelussa ja valmistuksessa käytettävien työvälineiden ja mittalaitteiden täytyy olla huippuluokkaa. Optisten spektrianalysaattorien osalta luotamme Yokogawan mittalaitteisiin”, kertoo Modulightin tuotekehityspäällikkö Lasse Orsila.

Yokogawan keskeisimmät hyödyt meille ovat luotettavuus ja ensiluokkainen suorituskyky

kertoo Modulightin tuotekehityspäälikkö Lasse Orsila

Tarve laajemmille aallonpituuksille ja tarkemmalle mittaukselle on kasvanut

Fotoniikka on yksi merkittävimmistä teknologioista, joka tekee monet sovellukset mahdollisiksi. Kun sen soveltamisen käyttöalueet ovat kasvaneet mm. teollisen tuotannon ja lääketieteen moniin tarpeisiin, kysyntä laajemmille aaltopituuksille ja tarkemmalle mittaukselle on kasvanut. Näitä samoja ominaisuuksia ja vaatimuksia optisille spektrianalysaattoreille haki myös Modulight.

”Tämän hintatason hankintapäätöstä ei tietenkään tehdä kevyin perustein. Meilläkin asiaa harkittiin perusteellisesti. Lopulta päädyimme hankkimaan kerralla kaksi spektrianalysaattoria, toinen tuotekehityksen ja toinen itse tuotannon tarpeisiin”, sanoo Modulight Oy:n tuotekehityspäällikkö Lasse Orsila ja jatkaa: ”Yokogawan spektrianalysaattoreiden keskeisimmät hyödyt meille ovat luotettavuus ja ensiluokkainen suorituskyky. Niiden mittaustarkkuus ja resoluutio ovat ylivertaisia muihin verrattuna.”

Yokogawan optiset spektrianalysaattorit Suomessa toimittaa Kontram Oy

Vaativa asiakaskunta maailmalla odottaa Modulightin tuotteilta ja toimituksilta laatua ja täsmällisyyttä. Samat vaatimukset Modulightilla on omille toimittajilleen ja kumppaneilleen. Kontram on ollut Yokogawan edustajana Suomessa jo vuodesta 1999 ja pitkän kokemuksen myötä Yokogawan laitteiden sekä niiden käyttökohteiden tuntemus on johtanut yhteistyöhön useiden yritysten tuotekehitysorganisaatioiden kumppanina. Modulightin spektrianalysaattorien hankinnassa Kontram kartoitti heidän tarpeensa ja palveli proaktiivisesti koko hankintaprosessin ajan. 

”Yokogawan optiset spektrianalysaattorit olivat yliopiston käytössä tulleet tutuiksi ja niiden laatu oli tiedossa. Toimitukset Kontramin kautta sujuivat jouhevasti ja laitteiden käyttöönotto oli helppoa ja nopeaa”, summaa Modulightin tuotekehityspäällikkö Lasse Orsila.

MODULIGHT suunnittelee ja valmistaa erikoislasereita ja optiikkaa lääketieteen erilaisia tarpeita varten. Modulightin lasereita käytetään mm. syöpien ja silmäsairauksien hoidossa sekä genetiikkaan liittyvissä vaativissa operaatioissa. Globaalissakin mittakaavassa ainutlaatuisten laserlaitteiden tuotekehityksessä ja valmistuksessa käytettävien mittalaitteiden tarkkuudelta ja ominaisuuksilta vaaditaan paljon. Optisten spektrianalysaattorien osalta Modulight päätti investoida Kontramin toimittamiin Yokogawan laitteisiin.

Lue myös

Vastuullisuus ja ympäristöarvot ohjaavat investointia moderniin biotuote­tehtaaseen

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on tehnyt investointipäätöksen uuden biotuotetehtaan rakentamisesta Kemiin. Investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa ja se on Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi kotimaahan.

Lue lisää

Suomen suurimman myllyn prosesseissa kosketukseton pinnanmittaus on välttämätöntä

Viljasiilojen täsmällinen pinnanmittaus on tärkeä osatekijä Fazer Myllyn koko tuotantoprosessin sujuvuuden kannalta. Viljasiilot asettavat pinnanmittaukselle erityisiä haasteita, koska viljan purku siiloon aiheuttaa erittäin voimakasta pölyämistä ja toisaalta, koska mitattava pinta on siiloissa epätasainen.

Lue lisää

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas luottaa Kontramin virtausmittareihin

Metsä Groupin biotuotetehdas oli valmistuessaan Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, 1,2 miljardia euroa. Modernilla tehtaalla sähköautomaatiolaitteilta vaadittaan erityistä sopivuutta tehtaan uudenlaisiin tarpeisiin.

Lue lisää