Akku-, kaivos- ja terästeollisuus

Massiiviset tuotantoprosessit vaativat sähkön laadun mittaamiselta luotettavuutta

Sähkön laadun mittaaminen on teollisuuslaitoksessa ensiarvoisen tärkeää

Terästehtaan sähkönkulutus on suurta ja usein hyvinkin syklistä. Epätasaisen kuormituksen olosuhteissa teollisuuslaitosympäristössä käytettävän sähkön laadun mittaamisen merkitys korostuu. Lisäksi monimutkaisen ja herkän elektroniikan sekä erilaisten sähköverkon häiriölähteiden samanaikainen lisääntyminen voi johtaa ongelmiin. Vähentämällä ja ratkaisemalla terästehtaan sähkön laadun ongelmia, vältytään suurilta vioilta, käyttökatkoilta ja säästetään kustannuksissa.

Kun nykyään yhä enemmän yhä herkempiä laitteita on kytkettynä verkkoon, häiriöiden riskit ovat kasvaneet. Tästä syystä meilläkin halutaan panostaa sähkön laadun mittaamiseen ja käyttää siihen parhaita mahdollisia laitteita,

sanoo SSAB:n suunnitteluinsinööri Jouni Ylikulju

Mittaamisen luotettavuus uudelle tasolle Kontramin häiriötallentimilla

Sähkön laatuun ja häiriöihin vaikuttavat monet eri tekijät. Häiriöt voivat syntyä sekä ulkopuolisessa sähkönjakeluverkossa että kiinteistön tai teollisuuslaitoksen omassa sähköverkossa. Näiden häiriöiden syiden tunnistamiseen ja sitä kautta niiden aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen pystytään nyt puuttumaan entistä paremmin.

Elspec BlackBox on markkinoiden kehittynein sähkölaatuanalysaattori, joka mahdollistaa jatkuvan aaltomuodon tallentamisen. Tämän edistyksellisen analysaattorin avulla voi ennustaa, estää ja korjata häiriön ilmaantuvuuden helposti ilman tarvetta asettaa mitään raja-arvoa tietyn tapahtuman tallentamiseksi.

”Uuden voimalaitoksemme myötä meille tuli tarve saada entistä kehittyneempiä sähkön laadun mittalaitteita. Elspec BlackBox oli helppo ja nopea ottaa käyttöön sekä integroida meidän olemassa olevaan järjestelmäämme ”, Jouni Ylikulju kertoo.

Konkreettiset hyödyt näkyivät välittömästi

SSAB:n Raahen tehdas otti ensin testikäyttöön kaksi Kontramin toimittamaa häiriötallenninta. Häiriötallentimien asennus ja ohjelmointi saatiin tehtyä itse ja laitteiden konkreettiset hyödyt päästiin toteamaan nopeasti. Varsin pian tehdas tilasi kuusi mittauslaitetta lisää kaikkiin päämuuntajasyöttöihin.

”Uusien laitteiden tallennusaika hämmästytti. Pystymme nyt saamaan tarkkaa dataa jopa vuoden ajalta taakse päin. Monet ongelmat voidaan nyt ratkaista, kun pääsemme katsomaan kauemmaksi historiaan ja yhdenmukaisen aikaleiman avulla päästä jäljille mistä häiriöt ovat aiheutuneet. Datan luotettavuus ja ohjelmiston helppokäyttöisyys ovat olleet meille muita tärkeitä hyötyjä”, summaa SSAB:n suunnitteluinsinööri Jouni Ylikulju.

Lue myös

Vastuullisuus ja ympäristöarvot ohjaavat investointia moderniin biotuote­tehtaaseen

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on tehnyt investointipäätöksen uuden biotuotetehtaan rakentamisesta Kemiin. Investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa ja se on Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi kotimaahan.

Lue lisää

Maailman johtava laser­teknologia­yhtiö panostaa parhaisiin mittalaitteisiin

Modulight nousi maailmanmaineeseen ainutlaatuisten laserlaitteidensa avulla. Menestyksen takana on huippuosaaminen ja sen perustana pitkäjänteinen tuotekehitys. Tuotteiden valmistus Suomessa takaa sen, että laadusta ja toimituksista pystytään pitämään kiinni.

Lue lisää

Suomen suurimman myllyn prosesseissa kosketukseton pinnanmittaus on välttämätöntä

Viljasiilojen täsmällinen pinnanmittaus on tärkeä osatekijä Fazer Myllyn koko tuotantoprosessin sujuvuuden kannalta. Viljasiilot asettavat pinnanmittaukselle erityisiä haasteita, koska viljan purku siiloon aiheuttaa erittäin voimakasta pölyämistä ja toisaalta, koska mitattava pinta on siiloissa epätasainen.

Lue lisää