Voima­laitoksen vesinäyte­keskuksen ja analyysi­mittausten ylläpito­koulutus

Voimalaitoksen vesinäytekeskus on laitoksen hyötysuhteen, käyttöiän ja turvallisuuden kannalta tärkein mittausyksikkö. Koulutus pureutuu kattilaveden vesinäytekeskusten (SWAS) ja itse analyysimittausten yllä- ja kunnossapitoon sekä niiden tyypillisimpiin haasteisiin.

  • miten huolehtia näytteenkäsittelyn pitkästä eliniästä
  • näytejäähdyttimien kunnossapito
  • mahdollisten ilmavuotojen vaikutus mittauksiin
  • kationinvaihdettu ja kaasunpoistettu johtokyky
  • johtokykymittausten kalibroiminen
  • pH-mittaus puhtaasta vedestä
  • happimittausten ylläpito

Kouluttaja

Harri Granath

Asiantuntijapalvelut

040 587 4722

harri.granath@kontram.fi

Koulutus

Sisältää

  • 3 h teoriakoulutus
  • hands-on koulutus laitoksen vesinäytekeskuksella