Päästömittausten laadunvarmistus, tulosten laskenta ja raportointi -koulutus

Koulutus pureutuu päästömittausten laadunvarmistukseen, yksikkömuunnoksiin sekä
päästöjen raportointiin.

  • Mikä on laadunvarmistusstandardi EN-14181?
  • Mitä ovat QAL1, QAL2, QAL3 ja AST?
  • vertailumittaukset ja toiminnalliset testit
  • apusuureet ja varsinaiset mitattavat komponentit
  • raportointiohjelmat ja niiden vaatimustenmukaisuus
  • kuinka välttää hylätyt päivät
  • raportointivastuu ja kunnossapitovastuu laitoksella

Kouluttaja

Harri Granath

Asiantuntijapalvelut

040 587 4722

harri.granath@kontram.fi

Koulutus tuotantolaitoksella ja/tai Teamsin välityksllä

Sisältää 2h teoriakoulutuksen sekä laitoksen jatkuvatoimisten päästömittausten laskennan ja raportoinnin läpikäyntiä.