Kemianteollisuus

Älykäs päästömittausjärjestelmä tukee kestävänkehityksen tavoitteita

Borealis kuuluu maailman johtaviin edistyneiden ja kiertotalouteen liittyvien polyolefiiniratkaisujen toimittajiin ja on Euroopan markkinajohtaja peruskemikaaleissa, lannoitteissa ja muovin mekaanisessa kierrätyksessä. Yhtiö tarjoaa keskeisille teollisuudenaloille arvoa lisääviä, innovatiivisia ja kiertotaloutta tukevia materiaaliratkaisuja. Borealiksen strategian ytimessä on kestävyys, jota tukee yrityksen vahva sitoutuminen turvallisuuteen, ihmisiin, innovaatioihin ja teknologiaan sekä toiminnan erinomaisuuteen.

Tuotantolaitosten ympäristöluvissa määritellään mittausvelvoitteet päästöjen kuten savu- ja poisto- kaasujen sekä tarkkailun osalta. Kun Borealiksen ympäristölupapäätöksessä määriteltiin jatkuvan toiminnan savukaasujen analysointivelvoitteet yhtiön tiettyjen tuotantoprosessien prosessiuuneille, päästömittausjärjestelmien hankintaa lähdettiin valmistelemaan v.2020. Vastaavia prosessiuunien päästömittausjärjestelmiä ei yhtiöllä ollut aikaisemmin käytössä, joten hankkeen toteuttamiseen haluttiin valmistautua perusteellisesti.

”Kilpailutimme tämän kokonaisuuden ja kysyimme tarjouksia useammalta toimittajalta ja neuvotte­lujen kautta päädyimme valitsemaan Kontramin. Heidän kokonaisvaltainen osaamisensa, edistyk­selliset kaasuanalysaattorit sekä erityisesti heidän ammattitaitoinen tekninen huoltonsa ja laadukkaat ylläpitopalvelut olivat oleellisia tekijöitä päätöksen­teossa. Meillä oli niistä myös aikaisempia positiivisia kokemuksia”, kertoo Borealiksen projektipäällikkö Kirsi Linnavuori.

Kilpailutimme tämän kokonaisuuden ja kysyimme tarjouksia useammalta toimittajalta ja neuvottelujen kautta päädyimme valitsemaan Kontramin.

kertoo Borealiksen projektipäällikkö Kirsi Linnavuori.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Pekka Ilmola

Tuotepäällikkö

Kaasuanalysaattorit

050 308 7414

pekka.ilmola@kontram.fi

Jouni Koukonen

Projektimyynti

040 041 6423

jouni.koukonen@kontram.fi

Vaativat olosuhteet asettivat erityisvaatimuksia päästömittausjärjestelmälle

Kaasuanalysaattorien tarkkuus on yksi tärkeimmistä parametreistä hyvässä, tuottavassa ja ympäristöä huomioivassa päästömittauksessa. Analysaattoreiden tarkkuuden lisäksi päästömittausjärjestelmiltä vaaditaan pitkän ajan stabilisuutta, mahdollisimman pitkää käyttöikää ja erityisesti mahdollisimman vähäistä huollontarvetta.

Kontram OS-ATEX-CEMS:n suunnittelun lähtökohtana on ollut päästömittausjärjestelmän käyttäjien/ylläpitäjien työn helpottamisen lisäksi huollon ennakoitavuus, tulosten laadun varmentaminen sekä etäkäytön mahdollistaminen. Etäkäyttö antaa mahdollisuuden arvioida myös sen, että tarvitseeko ATEX-alueelle mennä työskentelemään. Edistyksellistä Kontram OS-ATEX-CEMS -päästömittausjärjestelmässä on sen näytteenkäsittely-yksiköstä saatavat mittaustiedot. Kontram OS-CEMS päästömittausjärjestelmistä on saatavana kaikkien mittausparametrien trendinäytöt, joten ennakoiva huolto pystytään ajoittamaan juuri oikeaan aikaan, mittaustietoa menettämättä. Näin myös järjestelmän käyttöseisokit pystytään minimoimaan tehokkaasti.

Erityisen haasteen Borealikselle toimitettavalle päästömittausjärjestelmälle toi se, että analysaattorit toimivat räjähdysvaarallisessa tilassa. Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden valmistaja on vastuussa siitä, että laite täyttää ATEX-laite- direktiivin vaatimukset. ATEX-laitedirektiivissä säädetään räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden ja suojausjärjestelmien turvallisuudesta.

”Kaiken kaikkiaan toimitukseen kuului kuusi jatkuvan toiminnan savukaasuanalysaattoria. Yksi hankittiin analysoimaan kuumaöljyuunin savukaasuja ja siihen liittyen suorittamaan myös pölymittausta. Toisella laitoksella mitataan krakkausuunien savukaasuja, ja niitä analysoi­maan hankittiin viisi analysaattoria. Erityisen hankkeesta teki myös se, että molempien laitosten analysaattoreille, joille Kontram haki ATEX Zone 1 hyväksynnän, tuli rakentaa ATEX Zone 1 -alueelle hyväksytyt analysaattorisuojat. Varsin mittavasta kokonaisuudesta oli siis kysymys”, kertoo Borealiksen projektipäällikkö Kirsi Linnavuori.

Tiivis yhteistyö johti onnistuneeseen lopputulokseen

Huippulaadukkaan laitekokonaisuuden lisäksi Kontram tarjoaa päästömittauslaitteiden toimi­tusten yhteydessä kattavan paketin palveluja. Projektin suunnittelu ja dokumentointi sisältää mm. viranomaisten vaatiman laitteiston kokonais­mittausepävarmuuslaskennan, jolla todennetaan mittausjärjestelmän soveltuvuus käyttökohteeseen. Päästömittausjärjestelmä aina testataan ja testauk­sen tuloksista tehdään testauspöytäkirja, joka liitetään osaksi päästömittausjärjestelmän doku­mentointia. Käyttöönoton yhteydessä asiakkaan kunnossapitohenkilöstölle annetaan tarvittava järjestelmän käyttö- ja huoltokoulutus.

”Yhteistyö Kontramin kanssa sujui koko suun­nitteluja toimitusprosessin ajan erittäin hyvin. Aktiivinen yhteydenpito ja jatkuva molemmin­puolinen kommunikaatio edistivät hankkeen onnistunutta käyttöönottoa haasteista huoli­matta. Pidimme viikoittaisia projektipalavereita heidän kanssaan ja heidän tekninen tukensa koko hankkeen ajan oli erinomaista. Heidän koko tiiminsä sitoutuminen tähän toimitukseen on tekijä, jonka haluaisin nostaa esiin heidän erityisenä vahvuutenansa”, summaa Borealiksen projektipäällikkö Kirsi Linnavuori.

Yhteistyö Kontramin kanssa sujui koko suunnittelu- ja toimitusprosessin ajan erittäin hyvin.

summaa Borealiksen projektipäällikkö Kirsi Linnavuori.

BOREALIS kuuluu maailman johtaviin edistyneiden ja kiertotalouteen liittyvien polyolefiiniratkaisujen toimittajiin ja on Euroopan markkinajohtaja peruskemikaaleissa, lannoitteissa ja muovin mekaanisessa kierrätyksessä. Polyolefiineja ja peruskemikaaleja valmistava Borealis Polymers Oy toimii Porvoon Kilpilahdessa, joka on Pohjoismaiden suurin öljynjalostuksen ja kemianteollisuuden keskus.