SPX Flow Bran+Luebbe vesikemia-analysaattorit

Bran+Luebbe PowerMon -analysaattorit mittaavat online-käytössä nesteiden sisältämien aineiden pitoisuuksia käyttäen märkäkemiallisia tai spektroskooppisia menetelmiä. Mittausmenetelmä valitaan mitattavan aineen ja mitta-alueen perusteella. Yhteen PowerMoniin voidaan yhdistää eri mittaustapoja, jolloin säästetään arvokasta tilaa asennuskohteessa. Mittaukset ovat täysin automaattisia.

PowerMon NG -tuoteperheestä löytyvät seuraavat tuotteet

 • Kolorimeter / Silikometer (fotometri)
 • Ionometer / Natriometer (ioniselektiivinen elektrodi)
 • Titrometer (potentiaalinen ja volumetrinen titraus)
 • Spektrometer (UV-VIS absorptio)
 • CeraClean -suodatusjärjestelmä likaisten näytteiden ja kiintoaineiden varalle

Tekniset tiedot

 • Yhdellä laitteella useampia eri mittaustapoja
 • Mittausmenetelmästä riippuen jatkuva tai jaksottainen mittaus
 • 1-6 näytelinjaa per laite
 • Tarkkuus ja mitta-alue: sovelluksesta riippuen
 • Näytteen vaatimukset: lämpötila 15-45°C, paineeton näytelinja, virtaus 3-10 l/h, öljytön ja kiintoaineeton
 • Käyttöliittymät: USB/Ethernet, mA, Profibus DP, Modbus RTU
 • Paino: 53-60kg
 • Mitat: 700x600x320 mm ; reagenssikaapin kanssa: 1100x600x354 mm

Lue lisää SPX Flown sivuilta

Esitteet