PX8000-tehoanalysaattori

Yokogawan neljällä tehokanavalla varustettu mittalaite, joka yhdistää ainutlaatuisella tavalla oskilloskooppien ja tehoanalysaattoreiden ominaisuuksia.

PX8000 Precision Power Scope on maailman ensimmäinen mittalaite, joka tuo oskilloskooppityyppiset aikapohjaiset mittaukset tehoanalysaattorien maailmaan. Neljällä kanavalla se pystyy suorittamaan perinteisiä monivaiheisia tehomittauksia. Nämä mittaukset toimivat yhdessä oskilloskooppeihin liittyvien ominaisuuksien, kuten kursoreihin perustuvien ajanjaksojen mittausten, kanssa ja mahdollistavat myös sellaisten aaltomuotojen analysoinnin, joissa on transienttikomponentteja.

Edut

 • Mahdollistaa jännitteen ja virran samanaikaisen kertolaskun reaaliaikaisen tehonäytteenoton saavuttamiseksi.
 • Trendimittaukset aaltojen välillä voidaan laskea matemaattisilla funktioilla (jopa neljä miljoonaa mittauspistettä).
 • Tukee tehoparametrien tallennusta määritettyjen ajanjaksojen yli määrittelemällä aloitus- ja lopetus ”kursorit”.
 • Tukee aaltomuodon parametrien tallentamista määritettyjen ajanjaksojen yli määrittelemällä aloitus- ja lopetus ”kursorit”.
 • Pystyy näyttämään Lissajous’n käyrät sisääntulolle ja ulostulolle vaiheanalyysiä varten.
 • Aina aktiivinen Historia-toiminto tallentaa automaattisesti jopa 1 000 historiallista aaltomuotoa.
 • Mahdollistaa jännitteen ja virran harmonisten komponenttien samanaikaisen mittauksen sekä harmonisen kokonaissärökertoimen mittaamisen
 • Jopa 16 eri aaltomuotoa – mukaan lukien jännite, virta ja teho – voidaan näyttää rinnakkain, antaen insinööreille reaaliaikaisen kuvan suorituskyvystä.
 • Tukee kaikkien tehonaaltomuotojen parametrien mittauksia tarkasti määriteltyjen aloitus- ja lopetuskursorien välillä.
 • Sisäänrakennetut funktiot muuttujien suoraa laskemista varten, kuten tehon neliöjuuri (RMS) ja keskiarvo, jotta voidaan tunnistaa sykli sykliltä tapahtuvat trendit.
 • Yokogawan isoPro tekniikka tarjoaa markkinoiden parhaan eristystason suurilla nopeuksilla ja mahdollistaa suorituskyvyn, jota tarvitaan kehitettäessä korkeatehoisia inverttereitä, jotka toimivat suurilla jännitteillä, suurilla virroilla ja korkeilla taajuuksilla.

Lue lisää Yokogawan sivuilta

Videot

Esitteet